Bli medlem i Attention

Att bli medlem i Attention kostar 240 kr/år för dig som har fyllt 18 år. Du kan också ansluta flera familjemedlemmar, varje familjemedlem kostar 60 kr/år.
Som företag kan ni bli stödorganisation för 400 kr/år, kontakta Riksförbundet för att teckna medlemskap på medlem@attention.se. Välkommen!
Kontakta medlem@attention.se om du behöver hjälp.

Om du vill betala för flera medlemskap (s k familjemedlemskap) meddela oss namn, födelsedatum och adress på övriga familjemedlemmar så upprättar vi dem åt er och ni betalar i efterhand. Skriv till medlem@attention.se

Hitta medlemskap via privat adress
»
Ok