Bli medlem i Attention

Du som medlem är otroligt viktig för oss. Utan våra medlemmar hade vi inte kunnat existera, och det är för er skull vi finns! Genom att bli medlem i Attention gör du oss starkare. Ditt medlemskap öppnar också många olika möjligheter. Att bli medlem i Attention kostar 240 kr/år för dig som har fyllt 18 år. Du kan också ansluta flera familjemedlemmar, varje familjemedlem kostar 60 kr/år.
Som företag kan ni bli stödorganisation för 400 kr/år, kontakta Riksförbundet för att teckna medlemskap på medlem@attention.se. Välkommen!
Kontakta medlem@attention.se om du behöver hjälp.

Om du vill betala för flera medlemskap (s k familjemedlemskap) behöver du logga ut när du betalat ditt huvudmedlemskap och börja om från början så att adress och alla uppgifter blir korrekta. Vi kopplar ihop medlemskapen i efterhand så att ni hamnar på samma. Du kan också meddela oss namn, födelsedatum och adress på övriga familjemedlemmar så upprättar vi dem åt er och ni betalar i efterhand.

Hitta medlemskap via privat adress
»
Ok