Riksförbundet Attention – Kunskap gör skillnad!

 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, ASD/Aspergers syndrom, språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

 

Vi sprider kunskap

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, vår webbplats, vår Facebook-sida och vårt intressepolitiska arbete. Vi erbjuder också utbildningar om NPF via vårt utbildningsbolag Attention Utbildning.

 

Vi finns nära dig

Vi har 60 lokalföreningar runt om i landet. Där kan du träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Våra lokalföreningar arrangerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter. Om du vill kan du även engagera dig intressepolitiskt genom din lokalförening.

 

Vi behöver dig

Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Vi är 16 100 medlemmar och för varje ny medlem blir vi starkare och kan göra mer.